Navigácia

Streda 4. 5. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 2300026

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 22.apríla 2016 sme spolu s inými Zelenými školami v Európe oslávili sviatok našej krásnej planéty. Tento rok sme sa s kolégiom rozhodli zorganizovať ho netradične - mimo priestorov školy, aby sme zapojili do projektu celú obec- nielen žiakov, ale aj ich rodinných príslušníkov, obyvateľov obce. Celé dopoludnie sme postavili na piatich pilieroch, z ktorých každý niesol určité posolstvo:

 • Aj v tomto školskom roku sme pre našich angličtinárov pripravili obľúbenú súťaž v tvorbe anglicko - slovenských obrázkových slovníkov pod názvom: My First Picture Dictionary - Môj prvý obrázkový slovník.Pred všetkými žiakmi, ktorí tvorili, strihali, lepili, maľovali a viazali, sme 08. apríla vyhodnotili súťaž. Porota v zložení Mgr. Marta Bieliková, Ing. Andrea Srnová, Mgr. Zuzana Teplánová Školková a Mgr. Martina Dubcová po  náročnom rozhodovaní nakoniec vyhlásila víťazov:

 • Už 26 rokov, každoročne v období od februára do júna, prebieha celoštátna spevácka súťaž detí v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska, ktorá sa koná  pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Postupne         od základných kôl v základných školách, osemročných gymnáziách a základných umeleckých školách až po celoštátne finálové kolo súťažia deti v troch kategóriách , kde interpretujú dve ľudové piesne.  Dňa 19. apríla 2016 sa konalo školské kolo Slávik Slovenska v našej škole. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov od 1. po 5. ročník . Súťažilo sa len  v  dvoch kategóriách ,  pretože v tretej kategórii sme nemali žiadneho súťažiaceho. V prvej kategórii súperilo najviac spevákov -  12. V druhej kategórii  bolo 5 súťažiacich. Porota v zložení pani učiteľky Mgr. E. Gebrlínová,   Mgr. A. Benešová, Mgr.  E. Grossová a Mgr. Ľ. Spevárová  rozhodla nasledovne:

 • V piatok 15. apríla 2016 sa  na našej škole konala verejnoprospešná finančná zbierka organizácie Liga proti rakovine. Všetkým, ktorí tento charitatívny projekt podporili, ĎAKUJEME . Vyzbierané peniaze v rámci projektu Liga proti rakovine sa použijú v podobe financovania služieb pre pacientov na celom Slovensku. Viac informácií na www.lpr.sk

 • Jazykový kvet  2016

  Jazykový kvet – je akreditovaná postupová súťaž v cudzích  jazykoch.

  Dňa 8. apríla 2016 sa žiaci našej školy zapojili už po štvrtýkrát do tejto jazykovej súťaže . Krajské kolo sa konalo v Trenčíne . Našu školu sme reprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku.

 • Na Spojenej škole v Nitrianskom Pravne bolo 5. apríla 2016 o poznanie rušnejšie ako  obyčajne. Konečne prišiel dávno očakávaný deň našich predškolákov, ktorí  6. apríla so svojimi rodičmi navštívia základnú školu s cieľom zapísať sa a prezentovať pani učiteľkám svoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti z mnohých oblastí. Pre budúcich prvákov , našich predškolákov, si pani učiteľky Mgr.Pročková, Mgr. Spevárová a Mgr.Budzová so svojimi žiačikmi – prváčikmi pripravili privítaciu hodinku v triede, ktorá sa niesla v duchu  priateľstva a kamarátstva. Budúci prváci sa neostýchali a vyskúšali všetko, čo pre nich učitelia základnej školy pripravili. Deti mali možnosť oboznámiť sa s používaním interaktívnej tabule, na ktorej prezentovali naučené písmenká .Pani učiteľky do činností zapojili aj predškolákov, zaspievali si piesne, zarecitovali riekanky a zahrali sa hru. Predškoláci odchádzali domov spokojní s vlastnými výkonmi v odhodlaní urobiť prvý veľký krok, ktorý ich čaká na ceste od dieťaťa ku školákovi - zápis do 1. ročníka základnej školy.

 • Dňa 6. Apríla 2016 sa v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne konal zápis do prvého ročníka. Na školský rok 2016/2017 sme  zapísali 53 prvákov. Rodičia 2 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Pani učiteľky z I. stupňa využili pri prípravách zápisu svoju bohatú fantáziu a tvorivosť. Už pri vstupe do pavilónu vítala budúcich prvákov krásna „karnevalovo“ ladená výzdoba. Usmiaty zajko či milá školáčka sprevádzali deti a ich rodičov do triedy, kde sa zápis konal. Tu čakali predškolákov pani učiteľky, ktoré v pokojnom rozprávkovom prostredí zisťovali vedomosti detí, ich rečovú zrelosť, poznávanie farieb, čísel i geometrických tvarov. Deti uvoľnene recitovali básničky, spievali pesničky a za odmenu dostali sladkosť i pekný darček, ktorý im pripravili žiaci našej školy. Budúci prváci boli šikovní, bystrí a my sa už tešíme na stretnutie s nimi v septembri, kedy sa pre nich prvýkrát otvoria brány našej školy.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám zmenu telefónneho čísla školskej jedálne pri základnej škole, na ktorom môžete odhlásiť svoje dieťa zo stravovania. Nové číslo je 0911 732 447.

 • Marec -  mesiac knihy v Karpatskom dome alebo „ Veľkí čítajú malým “

  Dňa 21. marca 2016 sa pod záštitou Spojenej školy Nitrianske Pravno uskutočnila v  Karpatskonemeckom  dome v Nitrianskom Pravne akcia pod názvom „Veľkí čítajú malým alebo Marec -  mesiac knihy “. Program prebiehal v nemeckom jazyku a bol určený pre žiakov z tried s  vyučovacím jazykom nemeckým.

 • Je to už 24 rokov od kedy sa 22. marec stal svetovým dňom vody. Tento deň sa tak každoročne stáva príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti a zachovanie životného prostredia.

  Aj my sme si ho pripomenuli spolu so žiakmi a učiteľmi našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:0911732447
  Základná umelecká škola:046/5446286

Fotogaléria