Navigácia

Nedeľa 29. 11. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 2124626

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Škola priateľská k deťom

  Na začiatku školského roka 2015/2016 sa naša škola zapojila do Programu „Škola priateľská k deťom“. Program je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. Je súčasťou medzinárodného programu organizácie UNICEF.

       Jeho cieľom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Projekt je realizovaný v dvoch úrovniach – základnej a nadstavbovej. Keďže sme zapojení po prvýkrát, absolvujeme v tomto školskom roku úroveň základnú. Na jej získanie je potrebné splniť minimálne sedem základných kritérií:

 • MODELOVÁ HODINA ENGLISH ONE V 4. A

  Dňa 11. novembra vyučovanie angličtiny v 4. A triede spestrila svojou prítomnosťou lektorka Mgr. Nikoleta Vankova MBA z Metodicko – pedagogického centra Trnava. Prijala naše pozvanie ako možnosť spolupráce v rámci Národného projektu vzdelávania učiteľov anglického jazyka - English One. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí.

 • TESTOVANIE 5-2015

  Testovanie T5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
  Žiaci našej školy budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk, testovanie sa uskutoční v triedach pavilónu B.

 • KINDERWERKSTATT 2015

  Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku – „KINDERWERKSTATT 2015“

  V dňoch od 1. do 6. 11. 2015 strávili siedmi žiaci z   5. A triedy (Natália Ollerová, Pavol Lajstrík, Nina Zbiňovcová, Adriana Berzédyová, Ema Baniarová, Sofia Muchová a Laura Kúdelová) nádherný týždeň plný kreativity a nezabudnuteľných zážitkov vo Vysokých Tatrách.

 • NÁVŠTEVA MUZIKÁLU HAIRSPRAY

  3. novembra sme s pani učiteľkami Solčányovou a Dubcovou vycestovali za kultúrnym zážitkom do divadla. Napriek tomu, že sme vstávali skôr ako obvykle, s nadšením sme sa stretli ráno o šiestej na zastávke. Cesta nám ubiehala super, bola zábavná a my sme boli plní očakávania. Myslím si, že väčšina z nás v divadle ešte nebola. Muzikál bol super- jeho dej sa  odohrával v televíznom  štúdiu počas  súťaže Miss Lak na vlasy. Muzikál bol plný humoru, retro pesničiek aj náročných choreografií. V rýchlom tempe sa striedali scény citlivé, vtipné , komorné aj plné tanca a energie zo života. Predstavili sa nám známi herci a speváci, napr. Sisa Lelkes Sklovská, Patrik Vyskočil, Peter Sklár, Ivo Hlaváček, Ivan Mistrík a iní. Myslím, že sa bolo na čo pozerať a dalo sa aj dobre zabaviť. Po predstavení sme sa presunuli do nákupného centra, kde si každý našiel svoj cieľ záujmu- jedlo, nákupy, či len prechádzku. Podľa mňa bol tento výlet zážitkom, ktorý by sme si radi aj častejšie zopakovali.

 • Nie sme ľahostajní k nášmu okoliu

  Prvú novembrovú sobotu sa jeden z tímov našej Zelenej školy v Nitrianskom Pravne podujal na neľahkú úlohu. Počas turistickej vychádzky sme zahájili „upratovanie“ prírody. Tento deň patril okoliu Tužiny, ďalšie naše kroky povedú postupne do všetkých obcí, z ktorých k nám dochádzajú žiaci za vzdelaním. Na začiatku nás privítal starosta Tužiny, p. Miroslav Dzina, ktorý ukázal, že mu problematika životného prostredia nie je ľahostajná. Patrí mu vďaka za to, že nás v našej akcii podporil, aj keď nemusel...zabezpečil pre všetkých bohaté občerstvenie a tiež ochranné rukavice a vrecia na odpad.  Počas nášho pobytu sme v prírode našli rôzne  veci - napríklad staré koberce, rozbité pomníky, záclony, obkladačky, pneumatiky...a boli sme veľmi nemilo prekvapení, čoho všetkého sú ľudia schopní. Je to neuveriteľné a veľmi smutné, ako obyvatelia a turisti pristupujú k prírode. U nás sa už malí žiaci učia, ako všetko so všetkým súvisí a ako napríklad vyhodená pneumatika neublíži len kúsku zeme, na ktorom sa roky rozkladá... V programe Zelená škola sa metodikou postupných krokov vzdelávame a aj konáme, aby svet bol čistejší, krajší a zdravší. Čo keby sme sa poučili od našich malých ekológov a urobili niečo – v konečnom dôsledku - pre seba samých?

 • PLAVECKÝ VÝCVIK

  Plavecký výcvik sa opäť vydaril. Takmer každoročne naša škola organizuje plavecký výcvik pre žiakov 4. a 6. ročníka. Inak tomu nebolo ani tento rok. Po úvodných základných úkonoch, ako bolo zistiť záujem detí, zabezpečení plavárne, vybavenie dopravy a poučenie žiakov o bezpečnosti, sme vyrazili nabrať nové príjemné zážitky s našimi malými ratolesťami. Počet bol hojný - 40 detí a ich žiarivé úsmevy. Zábavu a úsmev onedlho vystriedala drina a u niekoho aj plač. Ale tak to už v živote chodí. Nič nie je zadarmo. Hneď od prvého dňa sme vedeli, na ktoré deti bude radosť sa dívať ako krásne plávajú a s inými to bude ozaj trpezlivá, namáhavá práca. Ale veď na to sme tu práve boli. Môžem konštatovať, že deti sa naozaj snažili a zlepšovali sa každým dňom. Boli, ale aj takí, ktorí budú musieť ešte bazén navštíviť a s rodičmi potrénovať. V posledný deň sme pre deti pripravili plavecké preteky a ony nám ukázali, že prsia, kraul a znak si už osvojili. Všetkým sme rozdali sladké odmeny a poďakovali sme im za ich disciplínu. Deti nám poďakovali peknou básničkou.

 • ROK JOZEFA DAMKU

  V stredu 21. 10. 2015 sme sa v učebni  biológie zúčastnili prezentácie  k literárnej súťaži   ,,Tajomstvo v kameni  a v hline“.  Viedol   ju  p. Andrej  Richter,   ktorý  pútavým  spôsobom  priblížil  žiakom  na našej  škole  osobnosť  Jozefa Damku, významného sochára  a pravnianskeho  rodáka. V roku 2015 si pripomíname 60. výročie úmrtia  Jozefa  Damku a pri tejto príležitosti  pán  Andrej  Richter zinicioval  výtvarnú a literárnu súťaž, ktorá je  inšpirovaná  dielami  slávneho  pravnianskeho  rodáka.   Žiaci odchádzali  z učebne plní dojmov  a obohatení  zaujímavými  poznatkami.

 • PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV

  Dňa 27. októbra 2015 sa výber žiakov 7. A, 8. A, 8. B a 8. C triedy spolu s p. učiteľkami Mgr. Vlastou Popelkovou a Mgr. Petrou Kašiakovou zúčastnil literárnej exkurzie „Po stopách štúrovcov“ v rámci „Roku Ľudovíta Štúra“ pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto významnej osobnosti.

 • HOVORME O JEDLE

  V dňoch od 12. 10. do 16. 10. 2015 sa aj naša škola zapojila do celoslovenského projektu pod názvom „Hovorme o jedle“. Žiaci vytvárali zaujímavé diela z „darov“ jesene, zdobili tekvice, vyrábali panáčikov z gaštanov a kreslili plagáty na tému „Ovocie a zelenina“. Koordinátorky projektu nainštalovali v priestoroch pavilónu „A“ zaujímavú a pútavú výstavu, ktorú si mohli naši žiaci i pedagógovia prezrieť 14. a 15. 10. Chodba sa usilovnosťou detí aj dospelých ako mávnutím čarovného prútika premenila na veľkolepé umelecké dielo, ktoré nielen zaujalo a pohladilo oko návštevníka, ale bolo aj poučným prínosom, keďže výstavka obsahovala aj mnohé zaujímavosti o jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny, či už v surovom stave, alebo v podobe džemov, výživ a kompótov.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria