Navigácia

Partners

Štvrtok 18. 12. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami je piatok 19. 12. 2014. Prvý deň školského vyučovania po prázdinách je 8. 1. 2015. 

  Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov!

 • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

  V dňoch 17. 12. (streda) a 19. 12. 2014 (piatok) bude skrátené vyučovanie nasledovne:

  žiaci končiaci štvrtou hodinou končia o 10:50

  žiaci končiaci piatou hodinou končia o 11:35

  žiaci končiaci šiestou hodinou končia o 12:20.

  Žiaci navštevujúci ŠKD pôjdu po skončení skráteného vyučovania do ŠKD.

 • LESNÁ PEDAGOGIKA

  Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka a je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.

 • PASOVANIE PRVÁKOV

       5. december 2014 sa stal veľkým dňom pre všetkých našich prváčikov. Do školy prišli ako každý deň, ale ich očká žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Po viac ako troch mesiacoch v škole  boli pasovaní  za riadnych žiakov.

       „ My sme smelí prváci, múdre hlávky máme, s písmenkami, s číslami do boja sa dáme...“ Slovami tejto piesne sa začalo slávnostné pasovanie prvákov našej školy. Prváci si pre prítomných rodičov a hostí pripravili bohatý program v slovenskom i nemeckom jazyku. Ich vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom.  Celým programom ich sprevádzali veselé postavičky šmolkov. Kultúrny program obohatili svojim vystúpením aj žiaci vyšších ročníkov a ZUŠ. Každý prvák dostal menovací dekrét   a malý darček. Po slávnostnom pasovaní sa prítomným rodičom a žiakom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Stanislav Holec, ktorý zaželal prváčikom veľa radosti a úspechov v škole. Slávnostné popoludnie ukončil príchod Mikuláša.

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

    Od 1. októbra 2014 bola naša škola zapojená do 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou.

 • VŠETKOVEDKO

  Dňa 2.12. 2014 sa žiaci 2. až 5. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže  VŠETKOVEDKO a chceli tak dokázať, čo všetko vedia z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenčiny, informatiky, hudobnej výchovy, anglického jazyka i dopravnej výchovy.

    Titul Všetkovedko získa len ten  najlepší a preto budeme netrpezlivo čakať na vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční po 19. decembri. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za odvahu a držím im palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • MARTINSKÝ DEŇ

  Dňa 10. novembra 2014 sa už tradične uskutočnil Martinský deň v rámci spolupráce Obecného úradu , Karpatskonemeckého spolku a Spojenej školy Nitrianske Pravno .

  Sviatok svätého Martina pochádza z nemecky hovoriacich krajín, kde je spojený s tradíciou nosenia lampiónov a spievania martinských piesní. Tradícia tohto sviatku sa už pevne zakorenila aj v Nitrianskom Pravne, kde sme už po druhýkrát oslávili príchod svätého Martina. Progam sa uskutočnil za budovou obecného úradu, kde bola pripravená krátka projekcia k životu svätého Martina, ako aj divadelné predstavenie o Martinovi. Program nám spestrili aj piesne a básne detí v nemeckom jazyku. Progam vyvrcholil lampiónovým sprievodom po Nitrianskom Pravne, na čele ktorého bol sám „ svätý Martin na bielom koni“. Sprievod mal nádhernú atmosféru horiacich sviečok a radostných očiek detí , ktoré si hrdo niesli svoje prevažne vlastnoručne vyrobené lampióny. Program sa zakončil teplým čajom a medovníkmi.

 • KINDERWERKSTATT

  Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku

   Aj tentokrát usporiadal Karpatskonemecký spolok v Košiciach pre školy patriace do siete národnostných menšín Tvorivú dielňu  v nemeckom jazyku. V termíne od 19. do 24. 10. 2014 sa opäť zišli v Hoteli „Agro“ vo Veľkej Lomnici žiaci a doprevádzajúci  učitelia, aby strávili šesť úžasných dní plných dobrodružstiev a kreatívnych aktivít v krásnom prostredí Vysokých Tatier. Našu školu reprezentovali  pod vedením p. učiteľky Ivony Haneschovej žiaci Pavol Biely, 6. A, Alexandra Drábiková, 6. A, Alexandra Richterová, 6. A a Radovan Priehoda, 5. A. Lektor a umelec,  pán Helmut Bistika z Medzeva, zvolil ústrednú tému pre tento rok  „ Rozprávky bratov Grimmovcov“.Po nedeľňajšom príchode sme sa ubytovali a po večeri nasledovalo zoznámenie. Žiaci sa  po nemecky predstavili a mali porozprávať  krátku príhodu o sebe.

 • SME ZELENÁ ŠKOLA

  9. októbra 2014 sa v bratislavskom mestskom divadle P.O. Hviezdoslava uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola. Od tohto roku sa titulom a vlajkou programu môže chváliť už 82 škôl z celého Slovenska, medzi ktoré patríme aj my. Po dvoch rokoch snaženia sa sme splnili kritériá a získali medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Z nášho okresu sa to podarilo len dvom materským školám a nám. Cenu na pódiu bola prevziať naša žiačka Andrea Zemánková.

 • VÝLET NA HRAD DEVÍN

  Dňa 17. 10. 2014 trieda 8. A absolvovala výlet na hrad Devín nachádzajúci sa v mestskej časti Bratislavy. Cesta bola dosť dlhá, ale stála za to. Prvé  „hlášky“po vystúpení z autobusu boli: „To až tam hore máme vyjsť?!“  Keďže nám počasie veľmi neprialo, boli sme celí premočení. Exkurzia po hrade bola napriek nepriaznivému počasiu veľmi zaujímavá. Prednáška sa odohrávala v miestnosti so starodávnymi odevmi, nástrojmi, ... A tak sme sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. Doteraz sme ani nevedeli, aký je hrad výnimočný a z akých dávnych rokov pochádza. Čerešničkou na torte bolo v závere obchodné centrum Aupark, kde žiaci pomíňali zvyšné peniaze. Všetkým sa výlet páčil, aj nášmu dozoru: Janke Gebrlínovej a Marekovi Blaháčovi. Dúfajme, že tam spolu ešte niekedy pôjdeme a že počasie sa nabudúce určite zlepší.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria