Navigácia

Nedeľa 30. 8. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 2014504

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • BAVÍ NÁS POČÍTAŤ, BAVÍ NÁS SÚŤAŽIŤ

  Už je tradíciou, že žiaci 1. - 4. ročníka sa pravidelne zapájajú do matematických súťaží, ktoré vyhlasuje spoločnosť Exam. V tomto školskom roku to boli súťaže: Všetkovedko, Maksík, Klokan. Každá súťaž bola vyhodnotená a žiaci odmenení. Na záver školského roka sme vyhodnotili poslednú súťaž Maksík, ktorá prebiehala od októbra do mája v piatich kolách. Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala žiačka  zo 4. A triedy Ema Baniarová. Srdečne blahoželáme a dúfame, že žiakov, ktorí si budú chcieť dokázať vedomosti v matematike, bude stále viac a viac.

 • VYHODNOTENIE PROJEKTU "DETI DEŤOM"

  O Projekte „Deti Deťom“ v spolupráci s Detským domovom v Prievidzi sme vás už na stránke našej školy informovali. Projekt bol úspešne zrealizovaný a ukončený, darované finančné prostriedky z Vianočnej burzy v sume 426 Eur boli využité nasledovne:

  Realizátori projektu:

 • ENVIRODEŇ

  25. júna 2015 naša škola ožila aktivitami zameranými na poznávanie a ochranu prírody. Žiaci a triedni učitelia počas celého mesiaca zhromažďovali fakty, vyrábali pomôcky, kulisy, tvorili prezentácie...aby zážitkovou formou priblížili spolužiakom ekosystémy - les, lúka, voda a ovzdušie. Na školskom dvore pokračovalo učenie,

 • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

  V mesiaci  jún prebiehal na našej škole zber papiera. Spolu sme vyzbierali 5 954,7kg. Zapojilo sa 51 žiakov, najusilovnejší bol kolektív 2.A triedy ako aj v minulom roku. Tí, ktorí doniesli nad 100kg papiera, boli odmenení krásnymi knihami a ostatným sa ušla aspoň sladká odmena.

  Tu je poradie na prvých troch miestach:

 • GOETHE-ZERTIFIKAT A1

  Dňa 17. 6. 2015 cestovali piati žiaci našej 7. A triedy a to Roderik Antol, Jozef Štálnik, Sarah Dujak, Lea Krajči a Lýdia Krpelanová do nášho hlavného mesta, Bratislavy, aby otestovali svoju nemčinu v Goetheho inštitúte, kde skladali skúšku za ktorú mohli získať certifikát  Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1.  Skúška zodpovedá prvému stupňu (A1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného referenčného rámca pre jazyky (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen). Skúška pozostávala z posluchovej časti, z čítania s porozumením, z písomnej a z ústnej časti. S veľkou radosťou oznamujeme, že všetci piati žiaci úspešne zložili skúšku a získali spomínaný certifikát! Všetkým srdečne gratulujeme  a dúfame,  že ich to povzbudí v ďalšom učení sa nemeckého jazyka.

 • ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE

  Dňa 26. 6. 2015 sa v našej škole uskutočnilo  elektronické testovanie v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania , ktoré zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

 • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE

  Aj v tomto školskom roku si naši žiaci zmerali svoje sily v matematike. V okresnom kole Matematickej olympiády nás úspešne reprezentovali:

  Adriena Klocová 5. A a Adrián Gandel 5. A – obaja úspešní riešitelia.

 • DER KÖNIG UND DAS GESPENST

  Posledná hodina nemeckého jazyka v tomto školskom roku patrila v 3.A triede divadelnému predstaveniu Der König und das Gespenst – Kráľ a strašidlo. Naučiť sa divadelné dialógy v nemeckom jazyku, či piesne, ktoré oživili celé predstavenie, nebolo jednoduché, no deti to s nadšením zvládli. Spoločne sa učili texty, zhotovovali kulisy, vytvárali rekvizity či kostýmy. Dni príprav pod vedením paní učiteliek vyvrcholili nádherným predstavením, ktoré bolo akousi čerešničkou na torte po celoročnej práci na hodinách nemeckého jazyka.

 • ZBER PAPIERA

  Tak ako aj po minulé roky, opäť na našej škole organizujeme zber papiera. Papier  môžete nosiť už od zajtra t.j. od štvrtku 4.6. 2015, vždy ráno od 7:20 do 7:50 hod bočným vchodom pavilónu A, kde vám bude odvážený. Papier  noste prosím zviazaný alebo v kartónovej krabici. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že sa vás zapojí čo najviac.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria