Navigácia

Utorok 28. 4. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 1899695

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Deti si vytvorili vlastné anglicko-slovenské obrázkové slovníky!

  Žiaci 3. až 5. ročníka našej školy mali možnosť sa zapojiť do školskej súťaže pod názvom Môj obrázkový slovník z reality, ktorý už po druhýkrát organizuje predmetová komisia anglického jazyka.

  16. apríla 2015 členovia PK ANJ spoločne podľa kritérií vyhodnotili všetky slovníky, ktoré deti odovzdali do súťaže. Komisia udelila dve prvé miesta, dve druhé miesta, tri tretie miesta, dve štvrté miesta a aj dve piate miesta. Nikto zo súťažiacich tentokrát neodišiel bez ceny!

 • Triedne schôdze RZ

  Dňa 16. 4. 2015 o 16:00 sa uskutočnia triedne schôdze RZ žiakov 1. - 9. ročníka.

  Stretnutie triednych dôverníkov bude 16. 4. 2015 o 15:30 v špeciálnej učebni fyziky a chémie v pavilóne A.

 • TESTOVANIE 9 - 2015

  Informácie sú zverejnené na stránke www.nucem.sk

  • 15. apríla 2015 (streda) o 8,00 hod.
  • zo slovenského jazyka a literatúry
  • z matematiky
  • zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka ZŠ
  • záver testovania: 11,30 hod.

  Náhradné testovanie sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 15. 4. 2015 v deň testovania majú žiaci 5. - 8. ročníka  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 • OZNAM

  Veľkonočné prázdniny sú od 2.4.2015 do 7.4.2015. Do školy nastupujeme v stredu 8.4.2015.

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • VEĽKÍ ČÍTAJÚ MALÝM

  Dňa 24. marca 2015 sa pod záštitou Spojenej školy Nitrianske Pravno uskutočnila v  Karpatskonemeckom  dome v Nitrianskom Pravne akcia pod názvom „Veľkí čítajú malým, alebo Marec -  mesiac knihy “. Program prebiehal v nemeckom jazyku a bol určený pre žiakov z tried s  vyučovacím jazykom nemeckým.

 • NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

  Marec je už tradične mesiacom, ktorý spájame nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe ako studnici poznatkov, múdrosti, zábavy i ponaučení. Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu  ,ktorý  sa v tomto mesiaci narodil aj zomrel. Bol významným buditeľom, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Za účelom rozvoja čitateľských zručností, výchovy k čitateľstvu, vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku knihe a literatúre vôbec pani učiteľky spríjemnili žiakom 1.-4.ročníka dni 11.3.-16.3.2015 návštevou obecnej knižnice. V priestoroch knižnice deti privítala milá knihovníčka pani Ľudmila Hianiková. Deti boli oboznámení ako sa môžu stať členmi knižnice. Členom sa môže stať každý, podmienkou je zaplatiť členský poplatok na jeden kalendárny rok – deti 1 EUR a dospelý 2 EUR. V minulom roku bolo zapísaných 170 členov, z toho bolo 90 detí. Ďalej im pani knihovníčka porozprávala o výpožičnom poriadku, o ponuke kníh pre deti a mládež, ale aj o správnom a ohľaduplnom zaobchádzaní s knihou. Deti sa dozvedeli, že knižnica vlastní 5500 kusov kníh.  V pestrej ponuke si každý môže nájsť tú svoju. Každý rok  sa knižný fond zvýši priemerne o 150 nových kníh. Podľa slov pani knihovníčky sa čitateľnosť zvýšila. Záujem o knihy je veľký z radu mládeže a aj dospelých. Po úvodných slovách sa deti porozhliadli po knižnici, poprezerali si zaujímavé a krásne ilustrované knižky. Táto návšteva bola veľmi milá a príjemná, pretože mnohí z nich boli v knižnici prvý krát. Všetkým sa v knižnici páčilo. Sme presvedčení, že návšteva obecnej knižnice prispeje k tomu, že získame ďalších nových čitateľov, pretože kniha, aj napriek mnohým novým formám vzdelávania a komunikácie zostane určite najlepším priateľom človeka.    

 • JAZYKOVÝ KVET

  Jazykový kvet - je akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách. Poézia  próza a dráma. 

  Dňa 12. marca 2015 sa žiaci našej školy zapojili už po tretíkrát do tejto jazykovej súťaže . Semifinálové kolo sa konalo v Trenčíne . Našu školu sme reprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku.

 • LESNÁ PEDAGOGIKA

  Lesná pedagogika alebo biológia trochu inak

  Jar už cítiť vo vzduchu. Zo zeme už vykúkajú prve jarné kvietky a snažia sa svojimi farbami oživiť pomaly sa prebúdzajúcu prírodu. Aj stromy čakajú na šteklivé lúče slnka, aby sa v nich naplno rozprúdila miazga a prebudili sa púčiky, v ktorých ešte spia zelené lístky. Vedeli ste, že aj podľa púčikov sa dajú určovať stromy? Dozvedeli sme sa to i my.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria