Navigácia

Partners

Utorok 3. 3. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 4. – 9. ROČNÍK

  Školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - 61. ročník sa uskutočnilo 24. 2. 2015. Súťaže sa celkom zúčastnilo 16 recitátorov.

  Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v dvoch kategóriách. Prítomní recitátori prekvapili ukážkami z tvorby slovenských a zahraničných autorov.

 • KARNEVAL AKO Z ROZPRÁVKY

  Magický dátum piatok trinásteho (13. 2. 2015) zmenil aj našu školu na úžasný sprievod naozaj krásnych a nápaditých masiek. Nielen deti, ale aj mnohí učitelia sa nechali uniesť krídlami fantázie a premenili svoj vzhľad na čarodejnice, duchov, šašov, Pipi, princezné či baletky, dokonca sa objavili aj Bob a Bobek vo svojom čarovnom klobúku.

 • LYŽIARSKY VÝCVIK AKO V ROZPRÁVKE

  Zima je tu opäť. Po viacerých rokoch bez snehu máme krásnu bielu perinu a to je čas oprášiť lyže a hurá na kopec. Tento rok sme usporiadali lyžiarsky výcvik v Cígli. Toto krásne prostredie je nám už známe, ale tento rok  je na vleku ako v rozprávke. Krásne upravený svah a meter snehu.

        V prvý deň nám deti ukázali, v ktorej kategórii alebo skupine budú lyžovať. Nakoniec sme mali tri výkonnostné skupiny. V prvej boli tí najzdatnejší, v druhej tí, ktorí potrebovali ešte potrénovať a v tretej sa deti museli  učiť lyžovať úplne od začiatku.

 • ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

  Dňa 11. 2. 2015 sa v Základnej škole v Trenčianskej Teplej uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu reprezentovala Lea Krajči zo VII.A triedy, ktorá obsadila vo veľkej konkurencii nádherné druhé miesto! Lei srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • VŠETKOVEDKO VYHODNOTENIE

  Dňa 2.12. 2014 sa žiaci 2. až 5. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže  VŠETKOVEDKO a chceli tak dokázať, čo všetko vedia z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenčiny, informatiky, hudobnej výchovy, anglického jazyka i dopravnej výchovy.

  Titul Všetkovedko získa len ten  najlepší a preto sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Oficiálne výsledky, diplomy a vecné ceny dorazili a tak sme mohli nedočkovcov v piatok 30. januára odmeniť a konečne prezradiť výsledky.

 • NÁVŠTEVA V DETSKOM DOMOVE A PROJEKT "DETI DEŤOM"

  Dňa 26. 1. 2015 navštívili členky Výboru žiackeho parlamentu Lenka Smatanová, Timea Mendelová a Michaela Boďová Detský domov v Prievidzi.

  Dôvodom návštevy bolo slávnostné odovzdanie sumy vo výške 426 €, ktorú sa podarilo žiakom našej základnej školy vyzbierať dňa 17. 12. 2014 na Vianočnej burze.

 • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

  Dňa 28.1. 2015 a 29.1. 2015 sa v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne konal zápis do prvého ročníka. Na školský rok 2015/2016 sme zapísali 70 prvákov. Rodičia 5 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Pani učiteľky z I. stupňa využili pri prípravách zápisu svoju bohatú fantáziu a tvorivosť. V pavilóne vítala budúcich prvákov krásna rozprávkovo a školsky ladená výzdoba. Usmiate deti, vláčik plný vedomostí, či milá pastelka s aktovkou sprevádzali deti a ich rodičov do triedy, kde sa zápis konal. Tu čakali predškolákov pani učiteľky, ktoré  zisťovali vedomosti detí, ich rečovú zrelosť, poznávanie farieb, čísel i geometrických tvarov. Deti uvoľnene recitovali básničky, spievali pesničky a za odmenu dostali pekné darčeky, od žiakov našej školy a pána poslanca Znášika, ktorému touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Budúci prváci boli šikovní, bystrí a my sa už tešíme na stretnutie s nimi v septembri, kedy sa pre nich prvýkrát otvoria brány našej školy.

 • DEŇ PREDŠKOLÁKOV A ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Na Spojenej škole v Nitrianskom Pravne bolo 29. januára 2013 o poznanie rušnejšie ako  obyčajne. Konečne prišiel dávno očakávaný deň našich predškolákov, ktorí už v najbližších dňoch navštívia so svojimi rodičmi základnú školu s cieľom zapísať sa a prezentovať pani učiteľkám svoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti z mnohých oblastí. Pre budúcich prvákov, našich predškolákov si pani učiteľky Mgr. Krištínová, Mgr. Benešová , Mgr. Klincová a Mgr. Grossová so svojimi žiačikmi – prváčikmi pripravili privítaciu hodinku v triede, ktorá sa niesla v duchu priateľstva a kamarátstva. Budúci prváci sa neostýchali a vyskúšali všetko, čo pre nich učitelia základnej školy pripravili. Deti mali možnosť oboznámiť sa s používaním interaktívnej tabule na ktorej prezentovali naučené písmenká. Pani učiteľky do činností zapojili aj predškolákov, zaspievali si piesne, zarecitovali riekanky a zahrali sa hru „Zlatá brána“. Predškoláci odchádzali domov spokojní s vlastnými výkonmi, obdarení drobnými pozornosťami a v odhodlaní urobiť prvý veľký krok, ktorý ich čaká na ceste od dieťaťa ku školákovi - zápis do 1. ročníka základnej školy. 

 • LYŹIARSKY VÝCVIK

  V utorok 3. februára pokračuje lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria