Navigácia

Piatok 29. 5. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 1935581

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2015

   V týždni od 18. do 22. mája 2015 sa realizoval v rámci celého Slovenska pod záštitou Organizácie UNICEF už 11. ročník Kampane „Týždeň modrého gombíka“. Možnosť zapojiť sa do tohto projektu opäť využili, a to už po piatykrát členovia Žiackeho parlamentu na našej škole.

  Pôvodným cieľom zbierky bolo vyzbierať finančné prostriedky deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam napr. na Ukrajine, v Sýrii, v Jemene...Avšak z dôvodu nepredvídaných tragických udalostí v Nepále, rozhodla sa organizácia okamžite zareagovať na situáciu, ktorá tu vznikla po katastrofálnom zemetrasení.

 • JAZYKOVÝ KVET 2015

  Celoslovenské kolo súťaže „ JAZYKOVÝ KVET 2015 "

  Nina Zbiňovcová, žiačka 4. A triedy, sa dňa 17. 04. 2015 umiestnila v krajskom kole súťaže „ Jazykový kvet 2015 “ na 1. mieste v kategórií I. Nemecký jazyk poézia a próza – prevzatá tvorba , a tým si zabezpečila postup do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 15. 05. 2015 v Nitre. Nina Zbiňovcová reprezentovala  Trenčianský kraj na celoslovenskom finále  v prednese prózy v nemeckom jazyku a umiestnila sa na nádhernom 2. mieste. Nina nie je žiaden nováčik na tejto súťaži, našu školu reprezentovala úspešne už po druhýkrát.  Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie vynikajúce úspechy a radosť z učenia sa nemčiny. 

 • Celoslovenská súťaž prednesu prózy a poézie v nemeckom jazyku škôl patriacich do siete národnostných menšín s vyučovacím jazykom nemeckým NITRIANSKE PRAVNO 14. – 15. mája 2015

  Je už dlhoročnou tradíciou, že školy patriace do siete národnostných menšín - Bratislava ZŠ Hlboká, Nitianske Pravno, Chmeľnica, Medzev, Kežmarok sa stretávajú, aby si zmerali sily a porovnali úroveň v prednese prózy a poézie v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala už viackrát na školách v Kežmarku, Chmeľnici, Bratislave aj v Medzeve. Po prvýkrát sa tejto cti usporiadať Celoslovenské kolo v prednese prózy a poézie dostalo aj našej škole. Súťaž prebiehala v dňoch 14. – 15. mája 2015 v Nitrianskom Pravne za účasti všetkých skôl patriacich do siete národnostných menšín s vyučovacím jazykom nemeckým. Pozvanie prijala aj pani Mgr. Mária Recktenwald, členka dozornej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

 • ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU

  Dňa 7. mája 2015  vybraní žiaci našej školy súťažili o to, ktorí z nich nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku škôl patriacich  do siete národnostných menšín. Všetci žiaci boli veľmi šikovní a ich prednes bola radosť počúvať. Porota zložená z vyučujúcich nemeckého  jazyka rozhodla nasledovne a prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali:

 • SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 23. apríla 2015 sa konalo školské kolo Slávik Slovenska. V tomto roku je to jubilejný 25. ročník. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov od 1. až po 7. ročník . Súťažilo sa v  troch kategóriách. V prvej kategórii súperilo najviac spevákov -  14. V druhej kategórii  boli 3 súťažiace a v tretej kategórii jedna súťažiaca. Porota v zložení pani učiteľka. Eva Gebrlínová, pani učiteľka Alena Benešová  a pani učiteľka  Ľudmila Spevárová rozhodla nasledovne:

 • Deti si vytvorili vlastné anglicko-slovenské obrázkové slovníky!

  Žiaci 3. až 5. ročníka našej školy mali možnosť sa zapojiť do školskej súťaže pod názvom Môj obrázkový slovník z reality, ktorý už po druhýkrát organizuje predmetová komisia anglického jazyka.

  16. apríla 2015 členovia PK ANJ spoločne podľa kritérií vyhodnotili všetky slovníky, ktoré deti odovzdali do súťaže. Komisia udelila dve prvé miesta, dve druhé miesta, tri tretie miesta, dve štvrté miesta a aj dve piate miesta. Nikto zo súťažiacich tentokrát neodišiel bez ceny!

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • VEĽKÍ ČÍTAJÚ MALÝM

  Dňa 24. marca 2015 sa pod záštitou Spojenej školy Nitrianske Pravno uskutočnila v  Karpatskonemeckom  dome v Nitrianskom Pravne akcia pod názvom „Veľkí čítajú malým, alebo Marec -  mesiac knihy “. Program prebiehal v nemeckom jazyku a bol určený pre žiakov z tried s  vyučovacím jazykom nemeckým.

 • NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

  Marec je už tradične mesiacom, ktorý spájame nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe ako studnici poznatkov, múdrosti, zábavy i ponaučení. Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu  ,ktorý  sa v tomto mesiaci narodil aj zomrel. Bol významným buditeľom, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Za účelom rozvoja čitateľských zručností, výchovy k čitateľstvu, vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku knihe a literatúre vôbec pani učiteľky spríjemnili žiakom 1.-4.ročníka dni 11.3.-16.3.2015 návštevou obecnej knižnice. V priestoroch knižnice deti privítala milá knihovníčka pani Ľudmila Hianiková. Deti boli oboznámení ako sa môžu stať členmi knižnice. Členom sa môže stať každý, podmienkou je zaplatiť členský poplatok na jeden kalendárny rok – deti 1 EUR a dospelý 2 EUR. V minulom roku bolo zapísaných 170 členov, z toho bolo 90 detí. Ďalej im pani knihovníčka porozprávala o výpožičnom poriadku, o ponuke kníh pre deti a mládež, ale aj o správnom a ohľaduplnom zaobchádzaní s knihou. Deti sa dozvedeli, že knižnica vlastní 5500 kusov kníh.  V pestrej ponuke si každý môže nájsť tú svoju. Každý rok  sa knižný fond zvýši priemerne o 150 nových kníh. Podľa slov pani knihovníčky sa čitateľnosť zvýšila. Záujem o knihy je veľký z radu mládeže a aj dospelých. Po úvodných slovách sa deti porozhliadli po knižnici, poprezerali si zaujímavé a krásne ilustrované knižky. Táto návšteva bola veľmi milá a príjemná, pretože mnohí z nich boli v knižnici prvý krát. Všetkým sa v knižnici páčilo. Sme presvedčení, že návšteva obecnej knižnice prispeje k tomu, že získame ďalších nových čitateľov, pretože kniha, aj napriek mnohým novým formám vzdelávania a komunikácie zostane určite najlepším priateľom človeka.    

 • JAZYKOVÝ KVET

  Jazykový kvet - je akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách. Poézia  próza a dráma. 

  Dňa 12. marca 2015 sa žiaci našej školy zapojili už po tretíkrát do tejto jazykovej súťaže . Semifinálové kolo sa konalo v Trenčíne . Našu školu sme reprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria