Navigácia

Partners

Piatok 30. 1. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • LYŹIARSKY VÝCVIK

  V utorok 3. februára pokračuje lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka.

 • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

  Dňa 13. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v Centre voľného času v Prievidzi. Našu školu reprezentovali v kategórii A - Lea Krajči (7. A) a v kategórii BLaura Svitková (8. A).Lea Krajči odsadila nádherné 1. miesto, a tým si zabezpečila postup do krajského kola v Trenčíne. Laura Svitková sa v okresnom kole umiestnila na 3. mieste. Obom žiačkam srdečne gratulujeme! Lei Krajči zároveň držíme palce v krajskom kole! Viel Erfolg! 

 • VIANOČNÁ BURZA

  Po dvojročnej pauze z iniciatívy detí zorganizoval Žiacky parlament v spolupráci so Zelenou školou v telocvični základnej školy Vianočnú burzu 2014, ktorá mala opäť výborný ohlas, ale predovšetkým charitatívny rozmer.  Telocvičňa sa 17. 12. 2014 akoby mávnutím čarovného prútika zmenila na jedno veľké trhovisko s najrozličnejším tovarom od výmyslu sveta. Od vianočných ozdôb, cez cukrovinky až po hračky. V ponuke boli aj knihy, bižutéria, hry, ručne vyrobené výrobky a mnoho ďalších milých a užitočných drobností. Na svoje si prišli najmä žiaci z ročníkov 1 – 4, ktorí s rozžiarenými očkami a s veľkým zanietením nakupovali vianočné darčeky nielen sebe, ale aj svojim súrodencom a rodičom. V príjemnej atmosfére a za znenia známych vianočných melódií mali žiaci našej školy v priebehu celého dopoludnia možnosť zakúpiť si pekné výrobky a zároveň prispieť na dobrú vec.Podarila sa vyzbierať krásna suma: 425, 32 €, ktorá bude darovaná Detskému domovu v Prievidzi na Kopaniciach. Najväčšou sumou 99. 83 € prispeli obchodníci z 5. A ďalej predávajúci zo 7. A - 38, 66 € a z 9. B - 35, 89 €.  Nezištnú pomoc našich žiakov si veľmi vážime a sme radi, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe chcú a majú záujem pomáhať iným. Veď nenadarmo sa hovorí: „ Dávaj dobro a stonásobne sa ti vráti...“

 • JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

  Takmer 40 žiakov našej školy dva mesiace nacvičovalo program k vianočným sviatkom.

  Otec Rok a jeho štyri dcéry – Jar, Leto, Jeseň a Zima sa snažili priblížiť a podrobnejšie ukázať posolstvo najkrajších sviatkov v roku. Centrom boli jasličky a Svätá rodina. Nechýbali ani pastieri, mudrci, anjel, bubeník ... Celý príbeh sprevádzali vianočné koledy, ktoré deti nacvičili pod vedením Mgr.  Martiny Richter. V závere vystúpenia tí  najmenší zarecitovali vianočné básničky a vinše.

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami je piatok 19. 12. 2014. Prvý deň školského vyučovania po prázdinách je 8. 1. 2015. 

  Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov!

 • LESNÁ PEDAGOGIKA

  Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka a je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.

 • PASOVANIE PRVÁKOV

       5. december 2014 sa stal veľkým dňom pre všetkých našich prváčikov. Do školy prišli ako každý deň, ale ich očká žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Po viac ako troch mesiacoch v škole  boli pasovaní  za riadnych žiakov.

       „ My sme smelí prváci, múdre hlávky máme, s písmenkami, s číslami do boja sa dáme...“ Slovami tejto piesne sa začalo slávnostné pasovanie prvákov našej školy. Prváci si pre prítomných rodičov a hostí pripravili bohatý program v slovenskom i nemeckom jazyku. Ich vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom.  Celým programom ich sprevádzali veselé postavičky šmolkov. Kultúrny program obohatili svojim vystúpením aj žiaci vyšších ročníkov a ZUŠ. Každý prvák dostal menovací dekrét   a malý darček. Po slávnostnom pasovaní sa prítomným rodičom a žiakom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Stanislav Holec, ktorý zaželal prváčikom veľa radosti a úspechov v škole. Slávnostné popoludnie ukončil príchod Mikuláša.

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

    Od 1. októbra 2014 bola naša škola zapojená do 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou.

 • VŠETKOVEDKO

  Dňa 2.12. 2014 sa žiaci 2. až 5. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže  VŠETKOVEDKO a chceli tak dokázať, čo všetko vedia z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenčiny, informatiky, hudobnej výchovy, anglického jazyka i dopravnej výchovy.

    Titul Všetkovedko získa len ten  najlepší a preto budeme netrpezlivo čakať na vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční po 19. decembri. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za odvahu a držím im palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • MARTINSKÝ DEŇ

  Dňa 10. novembra 2014 sa už tradične uskutočnil Martinský deň v rámci spolupráce Obecného úradu , Karpatskonemeckého spolku a Spojenej školy Nitrianske Pravno .

  Sviatok svätého Martina pochádza z nemecky hovoriacich krajín, kde je spojený s tradíciou nosenia lampiónov a spievania martinských piesní. Tradícia tohto sviatku sa už pevne zakorenila aj v Nitrianskom Pravne, kde sme už po druhýkrát oslávili príchod svätého Martina. Progam sa uskutočnil za budovou obecného úradu, kde bola pripravená krátka projekcia k životu svätého Martina, ako aj divadelné predstavenie o Martinovi. Program nám spestrili aj piesne a básne detí v nemeckom jazyku. Progam vyvrcholil lampiónovým sprievodom po Nitrianskom Pravne, na čele ktorého bol sám „ svätý Martin na bielom koni“. Sprievod mal nádhernú atmosféru horiacich sviečok a radostných očiek detí , ktoré si hrdo niesli svoje prevažne vlastnoručne vyrobené lampióny. Program sa zakončil teplým čajom a medovníkmi.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria