Navigácia

Nedeľa 14. 2. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Počet návštev: 2196512

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zima akoby nám nepriala. Už sme si zvykli na teplé počasie aj v období, keď má mrznúť a snežiť. Krásne zimné radovánky sa čoraz častejšie stávajú minulosťou. Lyžiarske strediská to tiež nemajú jednoduché, ale našťastie taký vynález ako sú snežné delá im na určitú dobu pritiahnu lyžiarov do strediska. Prírodného snehu je málo. Nelichotivú situáciu zachraňuje technický sneh. Našťastie v lyžiarskom stredisku Cígeľ ho majú nadostač.  A práve vhodné podmienky na lyžovanie nás aj tento rok pritiahli práve sem.  V tomto roku naša škola využila aj dotáciu od vlády Slovenskej republiky a detičky mohli lyžovať zadarmo. Tento projekt, myslím si, bol šťastný, nakoľko si mohli zalyžovať aj deti, ktorých rodičia si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Prvý deň sme deti rozdelili do štyroch výkonnostných skupín. Mnohí  naši lyžiari stáli na lyžiach prvýkrát.  Čakala nás poctivá drina. Avšak deti boli vytrvalé, počúvali, v duchu si aj niekedy nadávali, aj poplakali. Nič v živote nie je zadarmo.  Na konci výcviku sme si všetci  mohli s radosťou vydýchnuť- lyžovať sa naučili všetci. Máme šikovné deti, len musia počúvať a poslúchať.  Keď hovorím o tom poslúchaní, môžem skonštatovať, že ich disciplína bola na tomto lyžiarskom výborná. Štvrtý deň  sme pre deti pripravili už tradičné preteky. Všetkým sa to páčilo. V posledný deň sme spolu s mojimi kolegami Jolanou Schusterovou, Milanom Kiripolským a Martinom Unterfrancom  vyhodnotili  kurz, rozdali diplomy, sladké odmeny a poďakovali všetkým, od vedenia školy (za využitie dotácie od štátu) až po vlekárov v Cígli. Na záver môžem povedať, že som bol maximálne spokojný, hlavne s našimi deťmi, pretože lyžovať sa naučili a nikomu sa nič nestalo. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

 • Dňa 2.12. 2015 sa žiaci 2. až 5. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže  VŠETKOVEDKO a chceli tak dokázať ,čo všetko vedia z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenčiny, informatiky, hudobnej výchovy, anglického jazyka i dopravnej výchovy. Titul Všetkovedko  či titul Všetkovedkov učeň získali všetci žiaci, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. Dňa 8. 2.2016 boli všetci žiaci odmenení diplomami a vecnými cenami. 1. miesto s 18 ďalšími žiakmi zo Slovenska získala naša žiačka 3.A triedy Johanna Mária Richter. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za  úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 13. januára 2016 sa Marek SMATANA zo 7. A triedy zúčastnil okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času Prievidza.

  Marek sa popasoval nielen s písomnou časťou, ale aj ústnou, kde sa mu podarilo pri rozhovore získať vysoký počet bodov a tým sa dostať na celkové 9. miesto v okrese. Okrem neho sa do kategórie 1A  prihlásilo ďalších 19 žiakov, ktorí si zmerali sily v náročnej súťaži. Mareka pripravovala na súťaž p. Ing. A. Srnová.

 • Dňa 12. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v Centre voľného času v Prievidzi. Našu školu reprezentovali: v kategórii A – Alexandra Drábiková (7. A), v kategórii BLea Krajči (8. A) a v kategórii C – Nina Zbiňovcová (5. A). Všetky žiačky nás úspešne reprezentovali. Lea Krajči odsadila nádherné 1. miesto, a tým si zabezpečila postup do krajského kola v Trenčíne. Nina Zbiňovcová obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Alexandra Drábiková  sa v okresnom kole umiestnila na 3. mieste. Žiačkam srdečne gratulujeme!  Zároveň im držíme palce v krajskom kole! Viel Erfolg!

 • Dňa 18. 12. 2015 sa telocvičňa našej školy opäť premenila na vianočné trhovisko. V tento deň tu bolo možné  zakúpiť si tie najrozličnejšie výrobky od výmyslu sveta. Do tejto veľmi peknej charitatívnej a už tradičnej akcie sa zapojili všetky triedy z ročníkov 4 - 9. Naším cieľom bolo aspoň o 1 euro prekonať sumu z minulého roka, čo bolo 427 €.

 • Na Vianoce oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Pre kresťanov majú preto tieto sviatky hlbší význam. Nespájajú sa len s vôňou perníkov, stromčekom, či vianočným punčom. Narodenie Pána by nemal byť rutinný sviatok. Nebol, nie je a nikdy nebude na svete človek, ktorého narodeniny by ľudia slávili celé stáročia a ktoré sa oslavujú na každom kontinente. Boh sa rozhodol obdarovať svet najväčším darom – daroval ľudstvu svojho Syna. Vianočný čas je určený na to, aby sme si tento veľký dar pripomínali a nikdy naň nezabudli. Pozýva nás, aby sme sa od neho učili obdarúvať a prejavovať lásku druhým.

 • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a trochu svetla z jasličiek priniesli deti aj do Centra sociálnych služieb Bôrik. Prvý prázdninový deň 23. decembra 2015 tak babičkám a deduškom pripomenuli ten najkrajší a neopakovateľný príbeh Vianoc.

  Mgr. Mária Wesserlová

 • Dňa 25.11.2015 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom olympiády bolo rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti žiakov, samostatnú tvorivú činnosť a predovšetkým zvýšiť záujem o SJaL.Práca žiakov bola rozdelená do 3 častí: písomný test, transformácia textu a ústna časť. Náročné úlohy zvládli žiaci rozdielne. O poradí rozhodla hlavne tretia úloha, v ktorej žiaci ukázali svoje nadanie a originalitu.

 • Obecný úrad Nitrianske Pravno v spolupráci so Spojenou školou v Nitrianskom Pravne pri príležitosti „Roku Jozefa Damku“ vyhlásil literárno-výtvarnú súťaž pod názvom „Tajomstvo v kameni a v hline – Jozef Damko – inšpirácie“. Žiaci sa počas niekoľkých mesiacov venovali vlastnej tvorbe inšpirovanej tvorbou „majstra“ Damka – pravnianskeho rodáka, významného sochára, reliéfistu, výtvarníka, ktorý väčšinu svojho života prežil v Budapešti, kde aj tvoril. Meno tohto umelca sa spája s mnohými vzácnymi dielami, ktoré zdobia viaceré európske mestá. Uzávierka súťaže bola v novembri a slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov sa uskutočnilo 4. decembra 2015 na vernisáži k výstave žiackych prác v zasadačke OcÚ v Nitr. Pravne. Po slávnostnom príhovore p. starostu J. Balčiráka dal p. A. Richter, ktorý vernisáž viedol, slovo p. učiteľkám Z. Čeryovej za výtvarnú časť a p. P. Kašiakovej za literárnu časť. Víťazi a zúčastnení boli pani učiteľkami a p. riaditeľom S. Holecom ocenení, program spestrilo čítanie ukážok žiackych literárnych prác.

 • Už tradične v predvianočnom období sa koná v našej škole veľká slávnosť Pasovanie prvákov. Preto 10. decembra v popoludňajších hodinách viedli kroky prváčikov, ich rodičov a blízkych do pavilónu A, kde sa slávnosť konala. Po slávnostnom nástupe  žiakov sa slova ujali a celým programom sprevádzali  žiačky 7. A triedy so svojimi pomocníčkami princeznami a princom.  V úvode slávnosti sa predstavili žiaci ZUŠ  a ich pani učiteľky. Spievali, hrali na rytmických a hudobných nástrojoch. Potom sa prváčikom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Stanislav Holec. Vie, že  deti sa už od začiatku školského roka niečo naučili, ale veľa ich ešte aj čaká, a  preto poprial najmenším žiakom veľa trpezlivosti a úspechov  v škole. V nasledujúcich minútach  sa predstavili prvácke triedy so svojím programom. Deti spievali, recitovali v slovenskom i v nemeckom jazyku, hrali scénky, tancovali moderné i ľudové tance. Slávnostný program spestrili i vystúpenia starších spolužiakov tancom a spevom. Prváci boli po skončení svojho programu pasovaní triednou pani učiteľkou za riadneho žiaka našej školy, prevzali si pasovací dekrét, darček a malú sladkosť. V tomto školskom roku bolo pasovaných 65 prvákov. Záver slávnosti sa niesol v duchu prichádzajúcich vianočných sviatkov , keď  deti spoločne zaspievali koledu Povedzte nám pastuškovia ...

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria