Navigácia

Partners

Piatok 18. 4. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • ŠKOLSKÝ ČASOPIS

  Hurá! Vyšlo 2. číslo časopisu KRIEDA.

  Školský časopis KRIEDA

 • DEŇ NARCISOV

  V piatok 11.apríla sa na celom Slovensku konala verejnoprospešná finančná zbierka organizácie Liga proti rakovine Deň narcisov. Naša škola sa takisto zapojila do zbierky a spoločne s príspevkom od firmy Slovaktual Pravenec sme vyzbierali 261, 27 eur. Všetkým, ktorí ste tento charitatívny projekt podporili, v mene organizácie ďakujeme . Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov na celom Slovensku. Viac informácií na www.lpr.sk

 • ŠATŇOVÉ SKRINKY

  Vážení rodičia,

  ponúkame Vám možnosť prenajať svojim deťom šatňové skrinky. Bližšie informácie Vám dajú triedni učitelia.  Zmluva na stiahnutie.doc

  Vyplnené tlačivo odovzdajte v škole.

 • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE

  Používaj zdravý rozum!

  Ak vám v slovnej úlohe vyjde, že Novákovci majú 2,53 detí, ktoré spolu vážia 1800kg, asi niečo nebude v poriadku!

  Všetko v poriadku však mali naši žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej olympiády a matematickej Pytagoriády. Veľké uznanie a pochvalu si zaslúži Simonka Richterová z 9.A triedy, ktorá už 3.-krát získala krásne prvé miesto v matematickej olympiáde. Gratulujeme!

 • 2 % Z DANÍ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 26. marca 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného (dekanátneho) kola Biblickej  olympiády v Bojniciach.  Súťažiaci museli absolvovať šesť náročných kôl. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení: Nina Kminiaková z 9.B, Lea Krajči zo 6. A a Quido Huba zo 7. A triedy. Umiestnili sa na peknom druhom mieste. K úspechu im blahoželáme a všetkým patrí poďakovanie.

 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V ZBIERANÍ PET FLIAŠ

  Celoslovenské PET-fľašové šialenstvo sa skončilo! Aj keď sme neskončili v prvej desiatke najúspešnejších škôl a nebudeme odmenení multifunkčným ihriskom, nevadí. Podporili sme dobrú věc, motivovali nielen žiakov, ich rodičov ale aj ostatných obyvateľov našej obce, aby tento druh recyklovateľného odpadu vyzbierali a naďalej separovali. Veď sa nám podarilo odovzdať úctyhodných 15 085 Pet fliaš. A kto nazbieral najviac?

 • JAZYKOVÝ KVET 2014

  Jazykový kvet je akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách. Poézia & próza, dráma .

  Dňa 27. marca 2014 sa žiaci našej školy zapojili už po druhýkrát do tejto jazykovej súťaže. Semifinálové kolo sa konalo v Trenčíne. Našu školu sme reprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Ó, mojej matky reč je krásota,

  je milota, je rozkoš, láska svätá,

  je, vidím, cítim, celok života...

  V stredu 5.marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo 60.ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na 2.stupni. Na 1.stupni sa uskutočnilo školské kolo v pondelok 10.marca 2014. Žiaci mali možnosť ukázať svoj talent a recitátorské umenie v prednese básní a prózy slovenských autorov. Zúčastnilo sa 47 žiakov, ktorí súťažili v 2 kategóriách.  Porota sa dohodla na nasledovnom poradí.

 • ZÁKLADNÝ LYŽIARSKY VÝCVIK

  ZLV pre žiakov 7. a 8. ročníka sa uskutočnil v termíne 24.2. – 28.2. 2014 v lyžiarskom stredisku Cígeľ. Pretože bol slabý záujem zo strany žiakov 7. ročníka, vedenie školy rozhodlo na základe návrhu p. Blaháča zaradiť do ZLV aj žiakov 8. ročníka. Vedúci výcviku – p. uč. Blaháč v spolupráci s p. uč. Kiripolským zabezpečil s vedením školy všetko po organizačnej stránke, aby výcvik mohol prebiehať podľa plánu. Výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov. V Cígli boli veľmi dobré lyžiarske podmienky, ktoré sme vystihli na poslednú chvíľu, pretože táto zima bola veľmi slabá na snehové podmienky.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13
  Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Základná škola:046/5447453
  Školská jedáleň:046/5446185

Fotogaléria